montáž, servis a predaj zabezpečovacích systémov, internetovej a satelitnej techniky

Digitálna televízia

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Je to podobné spracovanie, ako sa používa vo výpočtovej technike, na internete, či pri CD alebo DVD nosičoch. Postupne, do roku 2012 bude súčasné pozemské analógové televízne vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním. Prechod na digitálne vysielanie a s tým spojené využívanie nových technológií podporí rozvoj elektronického mediálneho trhu a zvýši mieru atraktívnosti programovej ponuky. Výsledkom projektu bude zvýšenie kvality a plurality vysielania, pričom vznikne priestor na vstup nových podnikateľských subjektov na trh a na rozvoj nových druhov služieb.

Pokrytie digitálnym terestriálnym vysielaním:
www.dvbt.towercom.sk/domacnosti.php?article=27

schéma rozvodu terestriálneho signálu v objekte