montáž, servis a predaj zabezpečovacích systémov, internetovej a satelitnej techniky

Referencie

        

        2014-2020

        Obecné kamerové systémy :

 • Kamerový systém obce Iňačovce 2020
 • Kamerový systém obce Letanovce 2020
 • Kamerový systém obce Štrba 2020
 • PCO Ministerstva vnútra SR. Krompachy 2020 pandémia COVID-19
 • Kamerový systém mesta  Spišská Nová Ves  2014 , 2017, 2018 servisná činnosť
 • Kamerový systém obce Kluknava  2015 a dostavba 2017
 • Kamerový systém obce Kluknava rozsiahla rekonštrukcia pre  MinV.SR  2020
 • Kamerový systém obce Nálepkovo  2015
 • Kamerový systém obce Helcmanovce  2017
 • Kamerový systém obce Vlachovo  2017
 • Kamerový systém obce Pača  2018 dostavba 2020
 • Kamerový systém obce Čečehov  2018
 • Rozšírenie kamerového systému obce Rejdová 2019

 

        2018-2020

        Obecné rozhlasy , rekonštrukcie 2018/2020 :

 • Rekonštrukcia obecného rozhlasu Chrasť nad Hornádom 2020
 • Rekonštrukcia obecného rozhlasu Družstevná pri Hornáde 2019
 • Rekonštrukcia obecného rozhlasu Štítnik 2018

 

        2018- 2020

        Školy rekonštrukcie :

 •  SOŠT Kukučínova Poprad , kompletná rekonštrukcia 

      elektro rozvodov a svietidiel - 2020 

 •   ZŠ. Nálepkovo , kompletná rekonštrukcia kamerového systému školy - 2020

 •   ZŠ. Levočská ulica Sp.Nová Ves, rekonštrukcia kamerového systému školy - 2019

 •   ZŠ. Kožuchová ulica Sp.Nová Ves, rekonštrukcia dátovej siete a

       kamerového systému školy - 2018 / 2019

 •   ZŠ. Švedlár , montáž  kamerového systému školy - 2018

 

        2014-2019

        Obecné kamerové systémy :

 • Kamerový systém mesta  Spišská Nová Ves  2014 , 2017, 2018 servisná činnosť
 • Kamerový systém obce Kluknava  2015 a dostavba 2017
 • Kamerový systém obce Nálepkovo  2015
 • Kamerový systém obce Helcmanovce  2017
 • Kamerový systém obce Vlachovo  2017
 • Kamerový systém obce Pača  2018
 • Kamerový systém obce Čečehov  2018
 • Rozšírenie kamerového systému obce Rejdová 2019

 

         Profesionálne kamerové systémy :

 • Kamerový systém a perimetrická ochrana  LINDAB (ROVA)  Jamník 2015
 • Kamerový systém Bezpečnostnej služby : HATRIX – HANT aréna  Pov. Bystrica 2016
 • Kamerový systém v herňách :  ADMIRÁL – Východne Slovensko – 24 hodinový servis
 • Kamerový systém v prevádzkach Wella :  – Východne Slovensko – 24 hodinový servis
 • Kamerový systém vo Výrobe Glasurit : 2015  – Sp. Nová Ves
 • Kamerový systém a zabezpečenie siete predajní : DISKONTO  - 24 hodinový servis - 18 predajní.
 • Kamerový systém v najväčšom detskom parku v SR :  – ALEX park , 2018– 24 hodinový servis
 •  Kamerový systém a zabezpečenie  predajní :  Jednota COOP  2015.                        
 •  Kamerový systém  -   RBS Tatry 2016 – 24 hodinový servis

 

        WiFi riešenia  2,4 GHz a 5,0 GHz :

 • AP . Cisco  sieť UPC  Broadband Slovakia – Novoveská Huta  2007 .     
 • AP . Ubiquiti  Uni Fi – Hand held sieť   RBS Tatry s.r.o.   2018
 • Projekt  EU.  Wifi pre Teba 2,4 GHZ a 5GHz Štbské Pleso  2019                      
 • Projekt  EU.  Wifi pre Teba 2,4 GHZ a 5GHz Tatranská  Štrba  2019                      
 • Projekt  EU.  Wifi pre Teba 2,4 GHZ a 5GHz obec   Štrba  2019                      

 

         24. hodinový servis optických a metalických sieti :

 • Obecný rozvod káblovej Kluknava
 • Sieť UPC  Broadband Slovakia – Sp.Nová Ves
 • Sieť UPC  Broadband Slovakia – Smižany
 • Sieť UPC  Broadband Slovakia – Novoveská Huta
 • Obecný rozvod káblovej siete Štrba
 • Obecný rozvod káblovej siete Tatranská  Štrba

         1997-2013

 • Návrh a realizácia kamerového systému pre 90 bytových jednotiek .
  Rok -2013
  Investor- Správcovská firma SNV.

 • Návrh a vybudovanie káblového rozvodu pre 121 koncových bodov,
  Sádová 1 – Spišká Nová Ves + pripájanie koncových zákazníkov.
  Rok - 2012
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o.

 • Vybudovanie opticko-metalickej trasy pre mesto Sp. N. Ves a UPC Broadband Slovakia s.r.o. – projekt Čerený jarok. Pripájanie koncových zákazníkov.
  Rok - 2012
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o. +mesto Sp. Nová Ves

 • Návrh a montáž kamerových systémov pre bytové domy (činžiaky).
  Rok - 2012
  Investor – Jednotlivé spoločenstvá.

 • Montáž dátových a satelitných rozvodov pre bytové domy.
  Rok 2011-2012
  Investor– Jednotlivé spoločenstvá.

 • Realizácia optickej metropolitnej trasy Revúca spolu s Montservis BA.
  Rok 2011-2012
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o.

 • Rekonštrukcia jestvujúcej káblovej siete obec Kluknava.
  Rok -2011
  Investor – Kábel Kluknava s.r.o.

 • Návrh a montáž kamerového systému Glasurit-Autolak.
  Rok -2011
  Investor- Autolak systém s.r.o.

 • Návrh a montáž kamerového systému po optickej trase-Kovohuty.
  Rok -2011
  Investor- Kovohuty s.r.o.

 • Návrh a realizácia dátových a satelitných rozvodov+kamerového systému pre 44 bytových jednotiek .
  Rok - 2011
  Investor- Milanko s.r.o

 • Realizácia káblovej trasy Spišská Nová Ves –Letisko .
  Rok 2010-2011
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o.+mesto Sp. Nová Ves

 • Vybudovanie Wifi siete v pásme 2,46 GHZ v oblasti Novoveská Huta a pripájanie koncových užívatelov.
  Rok 2010
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Zabezpečenie kompletnej servisnej činnosti pre spoločnosť M-TEL s.r.o v okrese Spišská Nová Ves.
  Rok 2009-2011
  Investor- M-TEL s.r.o Košice

 • Budovanie zemnej optickej trasy Triple play služby (internet ,digitálna televízia,telefón)v dĺžke 11km v Spišskej Novej Vsi
  Rok 2009
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Návrh a realizácia kompletného satelitného rozvodu penzión Renesance Spišská Nová Ves
  Rok 2008/2009
  Investor – Penzión Renesance

 • Kompletná rekonštrukcia káblovej distribučnej siete v časti Štefánska Huta
  Rok 2008/2009
  Investor –Kábel Kluknava s.r.o

 • Budovanie vzdušného metalického prepoja v Spišskej Novej Vsi- časť Kamenný obrázok.
  Rok 2008
  Investor – UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Rekonštrukcia káblového rozvodu a vybudovanie nových koncových bodov v objekte ubytovacieho zariadenia SCP-PSS, a.s. v Ružomberku.
  Rok 2006
  Investor- Ubytovacie zariadenie SCP-PSS, a.s. Ružomberok

 • Návrh a realizácia kompletného satelitného rozvodu hotela Sorea vo Vysokých Tatrách.
  Rok 2004
  Investor- Hotel Sorea Vysoké Tatry

 • Návrh a riešenie kompletného satelitného systému hotela Metropol v Spišskej Novej Vsi.
  Rok 2003
  Investor – Metropol a.s.

 • Dlhoročné zabezpečovanie 24 hodinového servisu poskytovaných služieb (internet ,digitálna TV ,telefón ,analógová TV ,káblová TV) pre koncových zákazníkov UPC broadband Slovakia s.r.o.
  Počet zákazníkov 8700.
  Rok 1998-2011 Spišská Nová Ves
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Budovanie káblových metalických trás pre dodávku káblovej distribučnej siete.
  Rok-1999 Poprad a okolie
  Investor - Kabel Plus východné Slovensko

 • Budovanie zemných káblových trás káblovej distribučnej siete.
  Rok 1998 Svit
  investor –Kabel Plus východné Slovensko.

 • Budovanie zemných a vzdušných metalických trás pre káblovú distribučnú sieť (KDS)
  Rok 1997-1998 Spišská Nová Ves.
  Investor – Kabel plus východne Slovensko.