montáž, servis a predaj zabezpečovacích systémov, internetovej a satelitnej techniky

Referencie

 • Návrh a realizácia kamerového systému pre 90 bytových jednotiek .
  Rok -2013
  Investor- Správcovská firma SNV.

 • Návrh a vybudovanie káblového rozvodu pre 121 koncových bodov,
  Sádová 1 – Spišká Nová Ves + pripájanie koncových zákazníkov.
  Rok - 2012
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o.

 • Vybudovanie opticko-metalickej trasy pre mesto Sp. N. Ves a UPC Broadband Slovakia s.r.o. – projekt Čerený jarok. Pripájanie koncových zákazníkov.
  Rok - 2012
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o. +mesto Sp. Nová Ves

 • Návrh a montáž kamerových systémov pre bytové domy (činžiaky).
  Rok - 2012
  Investor – Jednotlivé spoločenstvá.

 • Montáž dátových a satelitných rozvodov pre bytové domy.
  Rok 2011-2012
  Investor– Jednotlivé spoločenstvá.

 • Realizácia optickej metropolitnej trasy Revúca spolu s Montservis BA.
  Rok 2011-2012
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o.

 • Rekonštrukcia jestvujúcej káblovej siete obec Kluknava.
  Rok -2011
  Investor – Kábel Kluknava s.r.o.

 • Návrh a montáž kamerového systému Glasurit-Autolak.
  Rok -2011
  Investor- Autolak systém s.r.o.

 • Návrh a montáž kamerového systému po optickej trase-Kovohuty.
  Rok -2011
  Investor- Kovohuty s.r.o.

 • Návrh a realizácia dátových a satelitných rozvodov+kamerového systému pre 44 bytových jednotiek .
  Rok - 2011
  Investor- Milanko s.r.o

 • Realizácia káblovej trasy Spišská Nová Ves –Letisko .
  Rok 2010-2011
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o.+mesto Sp. Nová Ves

 • Vybudovanie Wifi siete v pásme 2,46 GHZ v oblasti Novoveská Huta a pripájanie koncových užívatelov.
  Rok 2010
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Zabezpečenie kompletnej servisnej činnosti pre spoločnosť M-TEL s.r.o v okrese Spišská Nová Ves.
  Rok 2009-2011
  Investor- M-TEL s.r.o Košice

 • Budovanie zemnej optickej trasy Triple play služby (internet ,digitálna televízia,telefón)v dĺžke 11km v Spišskej Novej Vsi
  Rok 2009
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Návrh a realizácia kompletného satelitného rozvodu penzión Renesance Spišská Nová Ves
  Rok 2008/2009
  Investor – Penzión Renesance

 • Kompletná rekonštrukcia káblovej distribučnej siete v časti Štefánska Huta
  Rok 2008/2009
  Investor –Kábel Kluknava s.r.o

 • Budovanie vzdušného metalického prepoja v Spišskej Novej Vsi- časť Kamenný obrázok.
  Rok 2008
  Investor – UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Rekonštrukcia káblového rozvodu a vybudovanie nových koncových bodov v objekte ubytovacieho zariadenia SCP-PSS, a.s. v Ružomberku.
  Rok 2006
  Investor- Ubytovacie zariadenie SCP-PSS, a.s. Ružomberok

 • Návrh a realizácia kompletného satelitného rozvodu hotela Sorea vo Vysokých Tatrách.
  Rok 2004
  Investor- Hotel Sorea Vysoké Tatry

 • Návrh a riešenie kompletného satelitného systému hotela Metropol v Spišskej Novej Vsi.
  Rok 2003
  Investor – Metropol a.s.

 • Dlhoročné zabezpečovanie 24 hodinového servisu poskytovaných služieb (internet ,digitálna TV ,telefón ,analógová TV ,káblová TV) pre koncových zákazníkov UPC broadband Slovakia s.r.o.
  Počet zákazníkov 8700.
  Rok 1998-2011 Spišská Nová Ves
  Investor- UPC Broadband Slovakia s.r.o

 • Budovanie káblových metalických trás pre dodávku káblovej distribučnej siete.
  Rok-1999 Poprad a okolie
  Investor - Kabel Plus východné Slovensko

 • Budovanie zemných káblových trás káblovej distribučnej siete.
  Rok 1998 Svit
  investor –Kabel Plus východné Slovensko.

 • Budovanie zemných a vzdušných metalických trás pre káblovú distribučnú sieť (KDS)
  Rok 1997-1998 Spišská Nová Ves.
  Investor – Kabel plus východne Slovensko.